Under­visnings­planer

Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. På Tømmerup Friskole skal undervisningen, som minimum, have samme slutmål som folkeskolen.

Skolen arbejder udfra Folkeskolens fælles mål. Efter 9. klasse går eleverne på Tømmerup Friskole til FP9, som er folkeskolens 9. klasseprøve.

Skolen afholder dog ikke prøve i kristendom, da dette ikke er foreneligt med skolens værdigrundlag.

Tryk herunder for at se Folkeskolens fælles mål samt læseplaner i de enkelte fag.

Læs mere

Coronainfo

Skolen iværksatte fra den 7.12.-18.12.2020 nødundervisning for alle elever pga. af følgende forhold.
– Over halvdelen af skolens klasser skulle hjemsendes, fordi en eller flere elever i de pågældende klasser var testet positive for covid-19
– Størstedelen af skolens lærere skulle i testforløb som nære kontakter og som følge deraf i selvisolation indtil et testresultat forelagde. Det betød, at vi ikke havde mandskab til at varetage en normal undervisning.
– 2 af skolens lærere var testet positive for covid-19. Det betød, at flere klasser på den baggrund skulle igennem testforløb og hjemmeisolation.

Vi rådførte os med Sundhedsstyrelsens hotline, som vurderede, at vi skulle lukke skolen ned indtil juleferien.

Elever i 0.-5. klasse havde stadig mulighed for at møde på skolen i det omfang det var sundhedsmæssigt forsvarligt.

Uddannelsesstatistik
UVM's databank