Vores logo

Logoet er udformet af grafiker Lene Sørensen Rose i forbindelse med skolens 100-års jubilæum i 2011. Skolen ønskede et logo, der kunne fremstå enkelt og moderne og indeholde både friskolen og efterskolen. Denne opgave synes vi at Lene Sørensen Rose har løst perfekt. Hun skriver selv om logoet:

Udtryk

“Det nye logo til Tømmerup- Fri og Efterskole består dels af en karakteristisk logotype, der kan anvendes separat, og et organisk formet mærke. Tilsammen danner logotype og mærke en helhed, der overordnet udtrykker humanisme, varme, glæde, imødekommenhed og sammenhørighed. Stilistisk er udtrykket både nyt og friskt, samtidig med at det har en klassisk tyngde og karakter med typografiske referencer til en dansk skrifttradition. Skrift såvel som former har karakter af både blød og kontant, kantet og rund og udgør som helhed en asymmetrisk komposition, der alligevel er i balance.”

Identitet

”Mærket er skabt med udgangspunkt i skolens værdigrundlag og spørgsmålet om hvad dannelse og ”livsduelighed” er for nogle størrelser. Det åbner op for en videre fortælling og fabulering om hvad der sker i mødet mellem to størrelser eller individer, der her kan symboliseres ved to abstrakte og organiske former der mødes, skubber kærligt til hinanden og blandes/overlapper hinanden. De to størrelser kan være individet der møder skolen og dannelsen, det kan være mødet imellem stor og lille elev, voksen og barn.

Mærket er bevidst holdt i en abstrakt form, der er åben for videre formmæssig anvendelse og fortolkning – med associationer til individ, cellekerne, celle-struktur, formdannelse eller sågar bogen og sommerfuglen…. dannelsen der giver børnene og de unge vinger.

Formerne er tænkt som levende organiske former, der kan ændre karakter og være ”flydende”, hvilket kan udfoldes og komme til udtryk i de muligheder der ligger i at skabe et underliggende form-univers med de organiske former som et levende designelement, der kan tages videre. Det kan være i digitalt animerede versioner, illustrerede universer eller meget andet.”

 

Brug

”Logotypen er fremkommet på baggrund af den problematik der ligger i det meget lange navn ”Tømmerup Fri- og Efterskole”. Logotypen rummer fortsat hele navnet, men er opdelt sådan at Tømmerup Friskole kan highlightes såvel som Tømmerup Efterskole kan det. Navnene er sat i henholdsvis orange og bordeaux – lys og mørk farvetone og kan vægtes alt efter hvilken instans der er afsender.

Denne løsning åbner op for muligheden af at både Efterskole og Friskole kan have sin egen identitet – hvor begge instanser dog tydeligt kommunikerer, at de er en helhed, der altid hænger sammen, i og med at begge navne vises i den altid sammenhængende logotype.”

Lene Sørensen Rose