Skole­start

Her på siden kan I læse om, hvordan opstarten er inden børnehaveklassen, hvornår I kan forvente, at modtage informationer og hvornår der er opstartsmøder inden skolestart.

I kan også læse lidt om de øvrige klassetrin – bl.a. antal elever vi optager på skolen og hvor mange elever, der er i klasserne.

I er altid velkomne til at kontakte os ved yderligere spørgsmål.

Et barn der går i vores børnehave er ikke automatisk sikret plads på friskolen.

Link til tilmelding

Børnehave­klasse

Alle indmeldte børn, til start i børnehaveklassen i august måned, vil få besked i marts/april måned året før skolestart, om de er optaget eller skrevet på venteliste. I løbet af september måned udsendes brev til de kommende børnehaveklassehjem med følgende hovedpunkter samt konkrete datoer:

  • Møde i januar, hvor forældre inviteres til informationsmøde om at være forældre på vores friskole. Både nye og ”gamle” forældre er velkomne denne aften. I løbet af en times tid vil vi komme ind på både det værdigrundlag, som ligger til grund for vores skole i dag, men vi vil også komme ind på nogle af de forventninger, vi kan have til hinanden, som forældre, som skole, som elever.
    .
  • En lørdag formiddag i april, hvor alle forældre og børn inviteres til en informationsdag om skolen. Børnene prøve at ”gå lidt i skole”, og der er praktisk info og den store rundtur på skolen for forældrene. Vi opfordre til, at forældrene fx har en madkurv med, og fortsætter sammen på legepladsen om om eftersmiddagen.
    .
  • I slutningen af maj eller starten af juni inviteres den kommende børnehaveklasse til normalt 3 sammenhængende før-skoledage for at prøve et lidt længere forløb, herunder SFO.

Øvrige klassetrin

Vi optager op til 200 elever i friskolen. I bhkl. – 2. klasse er der normalt højst 20 elever i klasserne. På mellemtrinet og især i overbygningen kan der være flere.

Vi mener, at netop i starten af skoleforløbet er lave klassekvotienter at foretrække, hvorimod det pædagogisk og socialt er en fordel at være flere i de ældste klasser.

Vi optager kun elever efter en samtale og en rundvisning på skolen. Hvis man er interesseret i at høre, om der er ledige pladser på vores forskellige klassetrin i friskolen, kontaktes viceskoleleder Pernille Thestrup.