Pædagogisk læreplan for frilufts­børne­haven

Fribørnehaven er omfattet af loven om daginstitutioner, hvor et af kravene er, at der til enhver tid skal foreligge en opdateret pædagogisk læreplan, der beskriver den pædagogik, der arbejdes efter i institutionen.

PÆDAGOGISK LÆREPLAN

Evaluering af pædagogisk læreplan