Pædagogisk læreplan

Fribørnehaven er omfattet af loven om daginstitutioner, hvor et af kravene er, at der til enhver tid skal foreligge en opdateret pædagogisk læreplan, der beskriver den pædagogik, der arbejdes efter i institutionen.

PÆDAGOGISK LÆREPLAN

Evaluering af pædagogisk læreplan

 

Kommunalt tilsyn

  • Pædagogisk tilsyn i dagtilbud
    Der føres tilsyn med alle dagtilbud i Kalundborg Kommune. Retningslinjerne for det pædagogiske tilsyn med daginstitutioner, dagplejen og private pasningsordninger skal sikre en systematik i tilsynet, samt at Kalundborg Kommune lever op til lovgivningen på området.
    x
  • Hygiejnetilsyn
    Sundhedstjenesten i Kalundborg fører tilsyn med de hygiejniske og sikkerhedsmæssige forhold i daginstitutionen. Fokus er på, hvordan daginstitutionen understøtter børnenes sundhed.
Pædagogisk tilsynsrapport - Kalundborg Kommune
Pædagogisk tilsynsrapport
Hygiejnetilsyn - Kalundborg kommune
Hygiejnetilsyn