Økonomi

Friskolen

Skoleåret 2022-2023

Indmeldelsesgebyr: 500,- kr. pr. barn betales ved indmeldelsen

Første barn: 1530,- kr. pr. måned i 11 mdr.
Andet barn: 825,- kr. pr. måned i 11 mdr.
Efterfølgende børn: 475,- kr. pr. måned i 11 mdr.

Skolepenge er inkl. alle undervisningsmaterialer incl. iPad, ekskursioner og ture, lejrskoler. Dog betaler elever selv for frokost på skilejrskolen i 7./8. kl. og for frokost og aftensmad på udlandsturen i 9. kl.

SFO

Skoleåret 2022-2023

Eftermiddag incl. morgenmodul : 1175,- kr. pr. måned i 11 mdr.
Eftermiddagsmodul : 895,- kr. pr. måned i 11 mdr.
Morgenmodul: 480,- kr. pr. måned i 11 mdr.

Ekstra betaling for pasning i efterårsferien, vinterferien samt indelukkede fridage/påskedage: 500,- kr. pr. uge. (indelukkende fridage + påskedagene tæller som 1 uge.

Der er ikke søskendemoderation i forældrebetalingen til fritidsordningen.