Ud i verden

I de kommende 2 skoleår, fra august 2020 til juni 2022, deltager Tømmerup Friskole i 2 internationale projekter via Erasmus+ midlerne fra EU. Det ene projekt er funderet i udvikling af skolens lærere. Det er andet er et bæredygtighedsprojekt for eleverne i 8. klasse i samarbejde med skoler i Spanien, Grækenland og Tyskland.

Læs mere om projekterne i nyhedsbrevet herunder.