Handleplan mod mobning

Definition af mobning: ”Mobning er en gruppes systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig.”

Fokuspunkter ved en aktiv indsats mod mobning:

 • Sammenhæng mellem rummelighed/tolerancen og mængden af mobning.
 • Fælles holdning, adfærd og rutine i forhold til bekæmpelse af mobning.
 • At skole/Fritidsordning og hjem har forpligtigelse til aktivt at samarbejde om indsatsen mod mobning og for god trivsel i klassen.

Hvad gør lærere/ pædagoger:

I en konkret sag vil de enkelte punkter blive anvendt i rækkefølge eller efter behov.

 • Læreren og pædagogen taler med de involverede børn enkeltvis og evt. samlet. De involverede taler sig frem til en løsning.
 • Klassen/klasserne informeres og aftaler, hvordan de kan hjælpe de involverede børn.
 • Forældrene til de involverede børn kontaktes.
 • Hold evt. forældremøde.
 • Forældrene til de indblandede og skolens ledelse kan evt. inddrages i løsningen. Hvis skolens ledelse skønner det formålstjentligt, afholdes evt. et klasseforældremøde.
 • Skolepsykologen kan evt. inddrages.

Hvad kan forældre til mobbede gøre:

Hvis du som forælder ser tegn på, at dit barn bliver mobbet er det vigtigt, at du viser forståelse, lytter til og giver dit barn din fulde støtte.

 • Grib fat i problemerne hurtigt, hvis du hører om det.
 • Pak fordomme om andre børn væk for at kunne tage fat i det konkrete.
 • ”Ren kommunikation”. Snak pænt om kammerater, forældre og lærere i børnenes påhør.
 • Kontakt mobbernes forældre og fortæl om problemet.
 • Kontakt dit barns klasselærer eller pædagog. Du kan regne med og stole på, at vi på Tømmerup Friskole vil hjælpe dig og dit barn med at få ændret situationen og komme videre på en konstruktiv måde.
 • Vis dit barn, at man som forældre bakker op om skolens arbejde.

Hvad kan forældre af mobbere gøre:

Hvis dit barn mobber andre børn er det vigtigt, at du ikke giver dit barn skyldfølelse, men i stedet får dit barn til at føle sig ansvarlig.

 • Fokuser på mobningen ikke på barnet. Det er ikke barnet, der er problemet men selve mobningen, der er uacceptabel.
 • Spørg ind, hvis du mærker, at dit barn ”bærer” på noget.
 • Kontakt dit barns klasselærer eller pædagog. Du kan regne med og stole på, at vi på Tømmerup Friskole vil hjælpe dig og dit barn med at få ændret situationen og komme videre på en konstruktiv måde.
 • Hvis der er flere om mobningen bør du kontakte de andre mobberes forældre. Informer dit barn om dette. Vær forberedt på, at det ikke er alle, der modtager din henvendelse positivt.
 • ”Ren kommunikation”. Snak pænt om kammerater, forældre og lærere i børnenes påhør.
 • Vend det med den ”ramtes” forældre.

Hvad kan de andre elever i klassen gøre:

Hvis du oplever, at en elev i din klasse bliver mobbet er det vigtigt, at du ikke ignorerer det ved at lade som ingenting, men i stedet handler og gør noget for at standse mobningen.

 • Fortæl det til en voksen – lærer/forældre. Du kan regne med, at vi på Tømmerup Friskole vil handle øjeblikkelig, når vi har kendskab til mobningen. Vi vil fokusere på at få alle i klassen til at føle sig ansvarlige for at få mobningen stoppet og ikke på skyld.
 • Tal med de andre i klassen, der ikke er direkte involveret i mobningen. Lav konkrete aftaler om at støtte hinanden i at få mobningen stoppet.
 • Lad dig ikke styre af gruppepres – sig fra overfor mobberne/vær aktiv – stop mobningen.
 • Støt ofret. (Se under ”ideer til brug i klasserne i arbejdet med mobning”.)

Ideer til brug i arbejdet med mobning i klasserne:

 • Social årsplan
 • Fællesskab, traditioner
 • Spilleregler
 • Klassemøder
 • Pige/drengemøder
 • Elevsamtaler
 • Inddragelse af forældre – forældreråd
 • Konfliktløsning

Elever:

 • Aftal med hinanden, hvordan I griber ind overfor mobningen. Giv hinanden gode ideer til ”Ridderadfærd”. F.eks. send mobbeofferet ”søde” SMS’er, ring til ofret og giv udtryk for sympati, sig til mobberen at han/hun skal stoppe, tal med mobbeofferet om almindelige ting, inviter mobbeofferet med i leg/aktivitet, forsvar mobbeofferet i selve mobbesituationen.

10 forældreråd om mobning

 1. Tal ikke dårligt om dine børns klassekammerater eller deres forældre. Det forstyrrer netværksopbygningen og påvirker hele klassens tolerancekultur.
 2. Støt dit barn i at dyrke mange bekendtskaber på kryds og tværs i hele klassen. Det er en styrke for barnet, og det mindsker risikoen for, at nogle er meget isolerede.
 3. Sæt spot på ”usynlige” kammerater i dit barns klasse. Børn, der ikke nævnes, aldrig er med hjemme osv.
 4. Tilskynd dit barn til at forsvare den kammerat, der ikke kan forsvare sig selv.
 5. Giv klassekammeraters invitationer til børnefødselsdage høj prioritet. Det udtrykker respekt forfødselaren, og andres ligegyldighed gør ondt.
 6. Fortæl dit barn, at fødselsdagsfester er forskellige, og at det kun gør det mere spændende atkomme ud. Det modvirker kritik af fester hos børn med lavstatus.
 7. Når du selv holder fødselsdag for dit barn, så husk en social fødselsdagspolitik: alle, ingen elleralle piger/drenge.
 8. Prioriter samvær med de andre forældre i klassen. Det smitter af på børnene.
 9. Støt lærere, der prioriterer det sociale liv i klassen. De har brug for opbakning.
 10. Brug forældrerepræsentanter i antimobbearbejdet.

Fra Helle Rabøl Hansen: Grundbog mod mobning (Gyldendals Lærerbibliotek).